פיזיקה

רקע כללי
הפיזיקה היא המדע היסודי – היא עוסקת בתיאור המציאות ובהסבר עולם התופעות שסביבנו בעזרת תיאוריות פיזיקליות. לרבות מהתיאוריות הפיזיקאיות יש יישומים טכנולוגיים חשובים ששינו באופן משמעותי את אורח חיינו.

נושאי הלימוד

מכאניקה: במסגרת לימודי המכניקה הניוטונית נתאר ונחקור את סוגי התנועה השונים.
קרינה וחומר: כאן נכיר את המודלים שהוצעו לאור החל מניוטון ועד לאיינשטיין, את הקשר בין קרינה וחומר במבנה האטום ובתופעות גרעיניות.

מעבדה: הניסוי הוא חלק בלתי נפרד ממקצוע הפיזיקה. הניסוי מאפשר את הכרת התיאוריה והעקרונות שלה בצורה חווייתית ופעילה.
אלקטרומגנטיות: בלימודי האלקטרומגנטיות , נכיר את הכוח החשמלי – האחראי למבנה החומר ולמרבית תכונותיו. נתאר ונחקור תופעות חשמליות ומגנטיות.

הרכב יחידות הלימוד

נושאיח"לנלמד בכיתה
מכאניקה1.5י'+י"א
חשמל1.5י"א+י"ב
קרינה וחומר1י'+י"ב
מעבדה1י'+י"א+י"ב

דרישות קבלה וכישורים נדרשים

  1. תלמידי 5 יח"ל מתמטיקה.
  2. ציון מעל 80 במדעים בחט"ב.

סיכום שהוא רק התחלה
לימודי הפיזיקה בתיכון פותחים דלתות לתחומי עיסוק רבים ומגוונים
לימודי הפיזיקה מקנים מיומנויות חשיבה. למשל כלים לניתוח ופתרון בעיות, גמישות מחשבתית, וראייה מערכתית. בהצלחה!