ועד מורים

עד המורים בבית החינוך מגידו מורכב מנציגויות המורים של ארגון המורים ושל הסתדרות המורים.

יחד הועד פועל בעניינים הקשורים בתנאי העבודה של כל עובד/מורה (ברמה האינדיבידואלית) וכן ברמת כלל העובדים במקום העבודה (ברמה הקיבוצית). כמו כן הנציגיות יחד מטפלות בנושאי רווחה והפרט כדי לתרום לקידום רווחת העובדים, בכפוף לסמכויות של ארגוני העובדים.

נציגות הועד של ארגון המורים בבית חינוך מגידו הן:
סילבי קינן
מיכל שוורץ
אורטל בן דויד

נציגות הועד של הסתדרות המורים בבית החינוך מגידו הן:
קרן האן
גלה קוטלר