דבר המנהלת הפדגוגית

1637408333389

בתור מובילת הפדגוגיה הבית ספרית חשוב בעיני להצמיח אצלנו את בני הנוער כלומדים עצמאיים, סקרניים, ערכיים ומוסריים, שישאפו להגיע להישגים גבוהים ולתרום מהידע, מהכלים והמיומנויות שלמדו לחברה.

לשם כך חשוב לי להוביל את הצוותים המקצועיים לפדגוגיה בית ספרית שתעסוק בתוכניות לימודים, תהליכי הוראה, למידה והערכה ופיתוח מקצועי של הצוותים. העקרונות הפדגוגיים על פיהם אנו פועלים מפתחים ומתייחסים לתפקודי הלומד הנדרשים במאה ה 21.

חשוב לי מאוד שנוכל להשקיע בסביבה הלימודית המיטבית כדי שתשלב תהליכי למידה לצד תהליכים חברתיים, אני מאמינה שכאשר מפתחים את יכולות הלמידה והחשיבה כך גם מתגברת המעורבות של התלמידים בתהליכים במרחב הכיתתי ומחוצה לו.

כמסע פדגוגי מרתק – צעד אחר צעד מבטיחה לדאוג כדי להעצים את תחושת המסוגלות האישית והקולקטיבית של כל תלמידנו.

חיה יהושע