גיאוגרפיה

רקע כללי
הגיאוגרפיה הינו מקצוע רב תחומי המשלב בתוכו מידע רב בתחומים שונים. מקצוע זה פותח פתח להבנת תהליכים גלובליים בתחומי התרבות האנושית, האירועים הפיזיים והכלכלה העולמית. לימוד נושא זה בחטיבה עליונה מאפשר להתמודד עם מגוון תופעות מתרחשות בעולמנו ומציאת הקשר ביניה.

נושאי הלימוד
הנושאים אשר יילמדו הם הגיאוגרפיה של הסובב, התכנון והפיתוח המרחבי, ג"ג של ארץ ישראל והמזרח התיכון.

הרכב יחידות הלימוד
כיתה י'- פיתוח ותכנון מרחבי.
כתה יא' פיתוח ותכנון מרחבי נתי"ב ועבודת חקר
בחינת הבגרות
בכיתה י"א הבחינה הינה בחינה פנימית בית ספרית ומהווה 40% מציון הבגרות.
בכיתה יב' בחינה חיצונית ( מתוקשבת ) – ארץ ישראל מזרח תיכון ונתי"ב -הבחינה מהווה 60% מהציון .

  • הלמידה משלבת יציאה לסיורים לימודיים.

דרישות קבלה וכישורים נדרשים
סקרנות ואהבת העולם.
יכולת להתמודד עם מלל רב.
ציון 75 לפחות במקצוע ג"ג בסיום כיתה ט'.

סיכום שהוא רק התחלה
המקצוע יעשיר אתכם בידע רב אשר אותו תחוו באופן ממשי לכשתטיילו בעולם.
אהבת האדם, האחר, השונה והדומה. התרגשות עם הטבע הפעיל כל אלה פשוט שלכם.

"מאחורי כל הדברים הנראים לעין, יש דבר מה גדול יותר; כל דבר
הינו נתיב, שער או חלון הנפתח אל משהו אחר" (הנסיך הקטן)

בהצלחה!