ביולוגיה

רקע כללי

לימוד הביולוגיה מאפשר לראות את החוקיות, ההרמוניה, הניגודים והיופי של העולם הסובב אותנו ועשוי להכשיר את הלומד לחיות בתבונה, לשמור על סביבתו וליהנות ממנה.
באמצעות מדע הביולוגיה אנו מנסים להבין ולהסביר תופעות הקשורות לעולם היצורים החיים. העיסוק המדעי כרוך בשימוש בדרך החקר, בחשיבה ביקורתית, בתקשורת בין אנשי מדע תוך התייחסות לזיקה שבין המדע לבין החברה. המדע כחלק מהתרבות והיצירה האנושית מושפע מגורמים חברתיים, משפיע עליהם ומשקף את רוח התקופה.

נושאי הלימוד

הכרות עם גוף האדם בדגש הומאוסטזיס, העמקה בלימודי התא, אקולוגיה, נושא בחירה מתוך מספר נושאים.

הרכב יחידות הלימוד
3 יח"ל בנושא גוף האדם בדגש הומאוסטזיס + תא + אקולוגיה + נושא בחירה (בחינה בסוף י"ב).
1 יח"ל מעבדה (בחינה בסוף י"ב).
1 יח"ל פרויקט מחקרי (בחינה פנימית בסוף י"ב).

דרישות קבלה וכישורים נדרשים

  1. ציון מעל 80 בכתה ט' +המלצה ממורה המדעים של ט'.
  2. רמת מתמטיקה 3 יח"ל ומעלה.

סיכום שהוא רק התחלה
מקצוע הביולוגיה הוא מקצוע מתקדם הפותח אשנב של הבנה אל התהליכים המתרחשים סביבנו, ומאפשר לתלמידים לטעום הרחבת הידע ולמידה מעמיקה, תך שילוב של ניסויים, הבנת תהליכים ועבודה מחקרית.

בהצלחה !